Algemene voorwaarden


Uw veiligheid is belangrijk

Jazzateljee beseft goed dat uw gegevens belangrijk zijn, en doet er alles aan om er zo veilig mogelijk mee om te gaan. Vanaf het moment dat u wilt inloggen, zal u omgeleid worden naar een beveiligde verbining. U kunt dit controleren in de adresbalk; indien er voor het adres 'https' staat, maakt u gebruik van een beveiligde verbinding. Voor een korte uitleg over https kunt u terecht op Wikipedia.

Uw gegevens worden op een server in Nederland bewaard, en vallen onder de berscherming van de Europese wetgeving.

Privacygevoelige gegevens

Het team van Jazzateljee Vosselaar vraagt elk jaar opnieuw bij de inschrijving gegevens op van haar leden, voordat de inschrijving definitief gemaakt kan worden. Deze gegevens zijn nodig voor de interne administratie. Hieronder leggen we uit waar we deze gegevens voor nodig hebben. Indien u vragen of opmerkingen hebt rondom uw gegevens, kunt u te allen tijde een mail sturen naar het bestuur. Wij zullen u dan binnen afzienbare tijd te woord staan.

De volgende gegevens zullen bewaard worden door onze verantwoordelijken naar aanleiding van de bijhorende handelingen. Deze gegevens zullen slechts tijdens het respectievelijke jaar van inschrijving bewaard worden, indien er voor het opvolgende jaar geen nieuwe inschrijving gedaan wordt.

Naam en voornaam
Ter identificatie van de persoon.
Adresgegevens
Gedurende het jaar zullen er enkele informatiebrieven verstuurd worden naar dit adres. Enkel de adresgegevens van het gezinshoofd worden bijgehouden. Van ingeschreven kinderen wordt aangenomen dat ze via dit adres bereikbaar zijn.
Geboortedatum
Nodig voor groepsindelingen op leeftijd en om jarige leden te feliciteren.
Rijksregisternummer
In opdracht van onze koepelfederatie om de geldige verzekering van onze leden te kunnen garanderen. Het is niet verplicht om uw rijksregisternummer op te geven bij de registratie op de website; het is echter wel een voorwaarde voor elke inschrijving. Er zal u dan ook gevraagd worden om uw rijksregisternummer indien u zelf wenst te dansen.om iemand in te kunnen schrijven.
Gsm-nummer
Nodig om ouders te contacteren om verschillende redenen, waaronder:
  • eventuele problemen bij de inschrijvingen
  • leden op de wachtlijst
  • noodgevallen in de dansles
  • ...
Wanneer kinderen oud genoeg geacht worden, kunnen ouders er voor kiezen om ook het gsm-nummer van de kinderen op te geven. In dat geval kan een docent er voor kiezen om het kind rechtstreeks te benaderen, indien het om informatievoorziening gaat. Dit is echter niet verplicht. Ook is het mogelijk om een backup-nummer op te geven. Ook dit is niet verplicht.
Emailadres
We vragen een emailadres om dezelfde redenen als het GSM-nummer. Ook hier kan er gekozen worden om de kinderen een eigen emailadres te geven, wanneer ze hier oud genoeg voor zijn. Dit e-mailadres dient tevens als gebruikersnaam binnen de website.